·  TEL. 609 553 509 - 933 136 840 · EMAIL dir.elpetitsm@fep.cat
 · 

Serveis

Menjador escolar i cuina pròpia


S'entén com a servei de menjador, a més del fet fisiològic d'alimentar-se, tot el que comporta l'estada dels alumnes al col·legi des de la una del migdia fins les tres de la tarda. Comprèn dos tipus d'activitats educatives i formatives: el dinar i la migdiada.

El dinar. L'escola disposa de cuina pròpia i s'hi prepara el dinar diàriament. El menú és atès per professionals l'empresa EUREST, amb la supervisió de l'escola, i segueix les consideracions necessàries d'una dieta equilibrada en nutrients (llegums, arròs, verdura, fruita, pasta, peix, carn…)  Els responsables del servei de menjador són els mateixos docents del centre.

És molt important que tant l'alumne com el tutor/a tinguin coneixement que l'alumne es queda a dinar a l'escola, és per això que cal que ho notifiqueu a la seva tutora a través de l'agenda escolar.

Els nens i nenes s'han d'acostumar a menjar aliments variats. El col·legi demana la col·laboració dels pares en aquest punt tant important.

El centre pretén l'adopció d'uns hàbits higiènics que haurien de tenir continuïtat a casa, com rentar-se les mans abans de menjar, seure correctament a taula, agafar bé els coberts, no utilitzar els dits, fer servir el tovalló, no parlar amb la boca plena, mastegar bé, no llençar el menjar, parlar fluixet...

El servei de menjador funciona tots els dies lectius del curs. Es pot utilitzar tot el curs, per mesos, o esporàdicament; en aquest últim cas caldrà que la familia avisi per escrit a la tutora del seu fill/a via agenda escolar o per telèfon a secretaria abans de les 10h del mateix dia.

Es donen casos en alguns alumnes que per motius de salut o conviccions religioses no poden seguir una dieta convencional i cal una alimentació específica. Cal informar  quina és la dieta que ha de fer el vostre fill/a i adjuntar un informe mèdic que especifiqui quins són els aliments que no pot prendre.

En el cas d'una dieta astringent o laxant només caldrà avisar a la tutora per escrit via agenda o per telèfon a secretaria abans de les 10h del mateix dia.

Cada cop que hi hagi una sortida de tot el dia els nens i nenes de fixes de menjador disposaran del servei pícnic (entrepà més fruita).