·  TEL. 609 553 509 - 933 136 840 · EMAIL dir.elpetitsm@fep.cat
 · 

Serveis

Assegurança escolar


Cada alumne té cobertes les contingències que hi pugui haver durant l'activitat escolar i/o durant les sortides o que en siguin conseqüència.
El centre més habitual d'atenció als alumnes serà el Centre Mèdic la Verneda, mitjançant FIATC. Caldrà la presentació d'un volant emès per l'escola.

S'avisarà la família perquè hi acompanyi l'alumne afectat. En cas d'urgència, s'avisarà al telèfon 112 i se seguirà les indicacions oportunes.