·  TEL. 609 553 509 - 933 136 840 · EMAIL dir.elpetitsm@fep.cat
 · 

Serveis

Acollida matí


Aquest servei  s'ofereix a aquelles famílies amb dificultats per conciliar l'horari familiar amb el laboral.

L'acollida pot ser:

    Matinal: de 8 a 9h o de 8:30 a 9h

Dins d'aquest horari els infants poden esmorzar a l'escola. Després juguem amb la resta de companys/es mentre arriba l'hora de marxar a l'aula.

El servei d'acollida funciona tots els dies lectius del curs. Es pot utilitzar tot el curs, per mesos, o esporàdicament; en aquest últim cas caldrà que la familia avisi per escrit a la tutora del seu fill/a via agenda escolar o per telèfon a secretaria.

També disposem d'un servei d'acollida quan fem les reunions de pares per aquelles famílies que no tingueu amb qui deixar els vostres fills/es amb l'objectiu de facilitar-vos la vostra assistència donada la importància de les reunions. S'haurà d'avisar a la tutora del vostre fill/a amb dos dies d'antel.lació per escrit via agenda.