·  TEL. 609 553 509 - 933 136 840 · EMAIL dir.elpetitsm@fep.cat
 · 

Serveis

Atenció orientada als alumnes amb dificultats


El Petit Santa Maria manté contacte, col.laboració i coordinació amb els profesionals externs a l'escola (EAP, CDIAP, CSMIJ,...).

Oferim informació, atenció i suport a les famílies a través d'entrevistes, informes i xerrades.