·  TEL. 609 553 509 - 933 136 840 · EMAIL dir.elpetitsm@fep.cat
 · 

Escola

Trets d'identitat


La nostra escola promou l’educació integral dels alumnes d’acord amb una concepció cristiana de l’home, de la vida i del món, i els prepara per participar activament en la transformació i la millora de la societat.

La identitat de la nostra escola parroquial es desenvolupa amb la proposta educativa següent:

Som una escola...
... que proposa la formació integral de la persona tenint com a guia els valors de l’Humanisme Cristià.
... que oferim, a partir del compromís de tota la comunitat educativa, una formació sòlida intel·lectualment.
... acollidora i oberta que, atenent la diversitat de l’alumnat, potencia el seu creixement i la seva autonomia personal.
... arrelada i compromesa amb el seu entorn i amb el nostre país, fomentant la cultura i la cohesió social.

Aquest model d’educació exigeix que l’escola sigui una autèntica comunitat educativa en què els diversos estaments (la institució titular de l’escola, els alumnes, els docents, el personal d’administració i serveis, i les famílies) actuïn coresponsablement.