·  TEL. 609 553 509 - 933 136 840 · EMAIL dir.elpetitsm@fep.cat
 · 

Escola

El nostre centre


Actualment avarca 80 alumnes d'edats compreses entre els dotze mesos i i els 6 anys.

L'escola té una superfície de 189,22 m2. Correspon a dues formes trapezoïdals de 4,50 m d'amplària per 28,45 m a la part exterior (pati) i de 3,10 d'amplària per 25,60 m a la part interior. A la exterior (xamfrà) hi ha 20,95 m resultant-hi una superfície total construïda de 307,48 m2.

La superfície restant,  479,34 m2, s'utilitza exclusivament com a pati d'esbarjo dels nens/es amb sorral i jocs de material de difícil trencament i atòxics.

El centre està situat al carrer Concili de Trento, 297-299. Està ubicat a la vora d'altres serveis del barri: centre d'assistència primària (C.A.P.), centre de recursos humans, centre cívic amb biblioteca i on es fan diferents activitats extraescolars, parcs, zones de joc i esbarjo i la parròquia.

És un edifici de planta baixa, destinat exclusivament a Centre Educatiu, complint les condicions higiènic-sanitàries corresponents a les Ordres de l´11 de maig de 1983 i l´1 de juny de 1983,  que regulen les condicions higiènic-  sanitàries i de seguretat de compliment obligatori per a centres amb infants menors de 6 anys, així com les posteriors demandes.

L'accés dels nens/es al centre és directe des del carrer Concili de Trento mitjançant una rampa amb una pendent del 8% que permet l'accés als minusvàlids.