·  TEL. 609 553 509 - 933 136 840 · EMAIL dir.elpetitsm@fep.cat
 · 

Escola

Relació família-escola


Durant l’etapa d’Educació Infantil és de vital importancia el fet de mantenir una estreta i confiada relació i col.laboració entre l’escola i la familia.

Col.laboració que, convenientment, s’ha de realizar al llarg de tot el curs escolar, de manera que totes dues comparteixin información i decisió sobre el món de l’educació, fet que permetrà al petit de créixer en un marc educatiu en què escola i familia s’uneixen amb coherència.

El contacte amb les famílies és diari. Aquestes poden entrar amb el nen/a fins a la mateixa porta de l'aula. A l'hora de la sortida, és la mestra qui lliura els nens i nenes personalment a les famílies.

Es realitza una reunió a l ́inici de curs i una altra cap a finals de curs, a més totes les entrevistes personals que siguin necessàries.