·  TEL. 609 553 509 - 933 136 840 · EMAIL dir.elpetitsm@fep.cat
 · 

Etapes


3 Fotos

PARVULARI (3-6 anys)


El segon cicle de l'educació infantil (3-6 anys), o parvulari, segueix una línia de continuïtat respecte a l'educació que reben els nostres infants a la llar d'infants. Està format per un cicle de tres anys acadèmics.

Aquesta etapa té com a finalitat proporcionar als infants aquelles situacions educatives que els permetin el progressiu descobriment i creixement personal; la possibilitat de relacionar-se amb els altres, tant infants com persones adultes, per mitjà dels diferents llenguatges d'expressió i comunicació; l'observació i descoberta del seu entorn més proper i l'adquisició de valors, hàbits i pautes de conducta que afavoreixin la seva autonomia personal i la seva integració a la societat.

Durant aquest cicle els nens i nenes experimenten un notable desenvolupament psicomotor, cognitiu, personal i social, com també un avanç important en l'adquisició del llenguatge.

En definitiva, la nostra escola és un lloc de vida, un lloc on crèixer, relacionar-se, parlar, descobrir, manipular, menjar, dormir, jugar i ser persona.