·  TEL. 609 553 509 - 933 136 840 · EMAIL dir.elpetitsm@fep.cat
 · 

Etapes


2 Fotos

LLAR D'INFANTS (0-3 anys)


El primer cicle d'educació infantil és l'etapa educativa que acull infants des del 0 als 3 anys.
L'escola està organitzada en grups d'edats diferents: el primer grup acull els nadons (més petits), el segon els caminants (mitjans) i el tercer és el d'infants més grans. Per tal de poder atendre'ls més acuradament la quantitat d'infants que hi ha a cada grup varia; al grup de grans hi ha més infants que al de petits o de mitjans.

La primera etapa de l'educació infantil és un període durant el qual els infants es comencen a formar a nivell cognitiu, motriu, social, emocional i afectiu.
En aquestes edats és quan l'infant desenvolupa la seva pròpia personalitat. Així doncs, l'escola bressol és un espai facilitador de recursos i situacions d'ensenyament-aprenentatge que estimulin aquest desenvolupament, satisfacin les necessitats dels nens i de les nenes i respectin el seu calendari maduratiu.

La proposta de joc que fem és l'activitat autònoma, que els permet ser actius, conèixer el propi cos i les pròpies competències, reconèixer i dominar l'espai.
Els principis en què es basa la nostra metodologia són els següents:

- Respectar els infants
- Creure en les seves capacitats.
- Donar-los temps i confiança.
- Possibilitar la llibertat de moviments i l'activitat autónoma.
- Fer pedagogia de la vida quotidiana.
- Donar valor a les petites coses.
- Potenciar l'actitud de l'educadora com a acompanyadora d'infants.

L' activitat de l'infant és lliure. L'educadora estimula d'una manera indirecta en la riquesa de l'ambient i la diversitat de materials que posa a la seva disposició, en funció dels seus gustos i el seu nivel evolutiu.

Exemples d'activitats de joc: la panera dels tressors pels més petitons (6-12 mesos) i el joc heurístic pels més grandets (12-20/24 mesos). Aquestes activitats contribueixen a estructurar el pensament, el llenguatge, la relació personal i les accions dels infants.

Els materials que posem a l'abast dels infants són objectes de la vida quotidiana i materials no específics, sobretot de la natura amb la finalitat d'estimular els cinc sentits del nen: tacte, olfacte, gust, oïda i vista.