·  TEL. 609 553 509 - 933 136 840 · EMAIL dir.elpetitsm@fep.cat
 · 

Activitats

ACTIVITATS COMPLEMENTĀRIES O TALLERS


El Petit Santa Maria ofereix a les famílies activitats complementàries o tallers setmanals per tal de completar l'aprenentatge dels alumnes.

Amb aquests tallers no solament es vol reforçar les àrees bàsiques de Llengua i de Matemàtiques, sinó també donar suport a les altres àrees a fi de contribuir a la formació global de l'alumne.

Al llarg dels cursos aporten a la formació dels alumnes un complement imprescindible per poder assolir una preparació adequada.

Els tallers que treballem actualment a P3, P4 i P5 són els següents:

TALLER DE LLETRES
Apropa als infants al món de les lletres. Comença a P3 amb els noms dels nens/es i acaba a P5 amb la iniciacioó de la lectura.

TALLER DE NOMBRES
Apropa als nens/es al  món de les quantitats i les grafies dels nombres emprant diferents tècniques i mitjançant jocs com ara el dòmino, el memori,...

TALLER DE NOCIONS ESPAIALS
Tracta d'ajudar al nen/a a situar-se i orientar-se a l'espai (davant/darrere, a dalt/a baix, dins/fora,...).

Dins d'aquest taller treballem també la ROBÒTICA. El que pretenem és desenvolupar la creativitat i el treball en equip, introduir la robòtica educativa com un recurs per als processos d'ensenyament aprenentatge i potenciar l'aprenentatge pel descobriment, l'assaig-error i el mètode científic com a eines d'aprenentatge per a la resolució de problemes.

TALLER ÓCULOMANUAL
Es practica la coordinació entre aquestes dues parts del cos per tal de portar a terme diferents activitats de la vida quotidiana com pot ser posar-se l'abric, cordar botons, retallar, escriure,...

TALLER PLÀSTIC
Els nens/es gaudeixen de les diferents tècniques com ara enganxar, pintar, retallar, esquinçar,... i expressar la seva creativitat mitjançant aquestes tècniques.