·  TEL. 609 553 509 - 933 136 840 · EMAIL dir.elpetitsm@fep.cat
 · 

Ampa

AMPA


L’AMPA està formada per tots els pares i mares de l’Escola.
L’òrgan que la representa legalment és la Junta de l’AMPA i els membres que la constitueixen són elegits per l’Assamblea.

QUINS OBJECTIUS PERSEGUIM?
Representar tots els pares de l’Escola fent de pont entre famílies i Escola.
Col·laborar amb l’Escola en la seva funció educadora, en la formació dels nostres fills, an en activitats educatives del centre com en activitats complementàries, seguint l’ideari de l’Escola.

Sensibilitzar els pares pel que fa a la seva responsabilitat educativa i els seus drets en relació a l’educació escolar dels fills.
Promoure la formació permanent dels pares com a educadors que són, amb la col·laboració preferent de l’Escola i el seu professorat.

L’AMPA està formada per tots els pares i mares de l’Escola.

L’òrgan que la representa legalment és la Junta de l’AMPA i els membres que la constitueixen són elegits per l’Assamblea.

QUINS OBJECTIUS PERSEGUIM?

  • Representar tots els pares de l’Escola fent de pont entre famílies i Escola.

  • Col·laborar amb l’Escola en la seva funció educadora, en la formació dels nostres fills, an en activitats educatives del centre com en activitats complementàries, seguint l’ideari de l’Escola.

  • Sensibilitzar els pares pel que fa a la seva responsabilitat educativa i els seus drets en relació a l’educació escolar dels fills.

  • Promoure la formació permanent dels pares com a educadors que són, amb la col·laboració preferent de l’Escola i el seu professorat.